Zoals bekend treden ambtsdragers in de regel na vier jaar af. Zij kunnen dan opnieuw worden gekozen als de kerkenraad hen weer kandidaat stelt. Er geldt echter geen maximum aan het aantal termijnen dat een ouderling of diaken dient. In twee vergaderingen heeft de kerkenraad gesproken over de vraag of het aantal termijnen wellicht gelimiteerd zou moeten worden, waarop minimaal een jaar volgt waarin iemand niet verkiesbaar is. We noemen dit wel een ‘finale aftreding’. Deze vraag werd actueel door het besluit dat de kerkenraad van Houten hierin heeft genomen en de publiciteit die dat kreeg. De kerkenraad heeft alle voor- en tegenargumenten op een rij gezet en er een- en andermaal uitvoerig van gedachten over gewisseld. Uiteindelijk is in meerderheid besloten om geen maximumtermijn in te voeren. Dit besluit past ook in de lijn van de huidige kerkorde, die recent juist op dit punt is aangepast vanuit de generale synode. Tegelijkertijd is benadrukt dat broeders hierin een eigen verantwoordelijkheid hebben en een eigen afweging kunnen maken bij de periodieke herverkiezing.

Als u meer over de historie en achtergrond wilt weten van de verkiezingen en de ambtstermijn kunt u een betreffend artikel daarover lezen door op onderstaande foto te klikken

.