Zoals eerder in de kerkbode vermeld, zal er in de Bovenkerk ook door onze gemeente meegewerkt worden aan het schoonhouden van het gebouw. Dit betekent dat het rooster, dat loopt tot en met december 2023, zoveel mogelijk gehandhaafd zal worden. We zijn in overleg om dit verder af te stemmen. Ook zullen Klarien Schilder en Jennie van Pijkeren hun medewerking verlenen aan het schoonmaakwerk. In de periode dat wij gebruik maken van de Bovenkerk zijn er uiteraard ook andere activiteiten van de Bovenkerk zelf. Als dat op momenten is dat er schoongemaakt wordt, zal er gekeken moeten worden naar een ander tijdstip. We realiseren ons dat dit praktisch niet altijd zo gemakkelijk zal zijn, maar hopen dat we het met elkaar tot een goed einde zullen brengen.

Verder is het zo dat het echtpaar Ebbers heeft aangegeven met ingang van de verbouw van ons kerk-gebouw te zullen stoppen met het coördineren van het schoonmaakwerk. We respecteren hun besluit en willen hen alvast bedanken voor al het werk dat ze in de afgelopen jaren met enthousiasme hier-voor hebben gedaan. Ze hebben als echtpaar nogal wat ontstane gaten in het rooster opgevuld. Har-telijk dank daarvoor! In de periode Bovenkerk zal Betty Leusink deze coördinerende taak overnemen. Ondertussen zal er uitgekeken worden naar een nieuwe coördinator die D.V. kan starten met de ingebruikname van ons verbouwde kerkgebouw. Dus vanaf het moment dat we gaan kerken in de Bovenkerk kunt u voor het schoonmaakwerk contact opnemen met Betty: mail.