Immensavonden

Op woensdagavond 16 januari is er de vijfde Immensavond van dit seizoen. Dan bestuderen we gedeelten van preken uit de Godvruchtige Avondmaalganger van Petrus Immens. We beginnen om 19.30 uur. Info en aanmelding: fjverweij@gergemkampen.nl. Zesde en laatste avond van dit seizoen: woensdagavond 30 januari.

Zondagsschool ‘Samuël’

Beste jongens en meisjes en ouders, Aanstaande zondag (13 januari) hopen we weer te beginnen met de zondagsschool. De kinderen worden nog in hun ‘oude’ groep verwacht. Vanuit die groep vindt de overgang naar de volgende groep plaats. Dit geldt voor de kinderen die in groep 3, 5 of 7 van de basisschool zitten. De…

Oud-papier

Wij hadden niet voorzien dat de container op 5 januari overvol zou raken, zodat het zeil erover moest. Wat is dat vervelend geweest voor degenen die daarna kwamen. Deze situatie hebben we niet eerder meegemaakt. Moeten we het anders gaan doen? Nog niet, denken we. Het probleem is: wij moeten een flinke huur betalen per…

Op 11 januari hoopt de -14 de eerste JV-avond te hebben in het nieuwe jaar. De eerste avond voor de +14 staat gepland op 18 januari. We hopen dit jaar ook weer op fijne avonden, waarin het Woord centraal staat. Wil je weten wanneer er allemaal JV is? Kijk dan in de agenda op de…

JV ‘Time Deum’

JV Time Deum kijkt terug op een geslaagde kerstmaaltijd. Ageeth Guis heeft een inleiding verzorgd en we hebben met elkaar een gezellige maaltijd gehad. De eerste verenigingsavond van het nieuwe jaar hopen we te houden op zondagavond 13 januari. Henk Boon hoopt dan een inleiding te verzorgen over ‘Carpe Diem’. We hopen deze avond gezellig…

Bijbelstudiegroep jongeren

12 januari is er weer Bijbelstudie over 1 Petrus 2:11-25. Dit is bij de familie Van der Werf aan Kreeft 41 te IJsselmuiden. Iedereen is van harte welkom! Om 19:45 uur staat de koffie klaar. Voor meer info of vragen: mail.

Kerkbibliotheek

Op 9 januari zijn wij weer voor u/jou geopend. De nieuwste Daniël heeft twee boekentips: Geef mij je hand, verhalen geschreven door Barry van der Schoot en anderen. Dit boek gaat over bijzondere ontmoetingen met mensen wereldwijd. Het andere boek is van de hand van Kees Jan van Linden en heeft als titel: Een boomstam…

Bijbelkring 4

Zaterdag 12 januari hopen we als kring weer bij elkaar te komen om Gods Woord te bestuderen. We willen deze avond Romeinen 2 afmaken en hoofdstuk 3. Iedereen is hartelijk welkom bij fam. L. Hofman, Schelp 17