Zondagsschool ‘Samuël’

Beste jongens en meisjes, Zondag 10 februari gaat het over ‘Het dochtertje van Jaïrus’ Leren: Groep 1: Ps. 17:8a (Maar … ontvouwen) Groep 2: Ps. 86:4a (‘k Ben … niet) Tekst: Luk. 8:50m (Vrees … alleenlijk) Groep 3: Ps. 42:5 Tekst: Luk. 8:50b (Vrees … worden) Zondag 17 februari is er geen zondagsschool in verband…

JV ‘Timotheüs’ -14 en +14

Vrijdag 8 februari gaan we met z’n allen (+ en -14) schaatsen in Dronten. We beginnen om 19.15 uur in de kerk. De kosten voor het schaatsen zijn €5,-. Graag contant meenemen. Wil je graag mee, geef het even door aan berend2@hotmail.com. We hopen op een gezellige avond. De eerstvolgende JV-avond is voor de -14…

JV ‘Time Deum’

De jeugdvereniging heeft afgelopen keer een mooie open avond gehad. We hebben veel ouders en belangstellenden mogen verwelkomen. Het onderwerp ‘Wetenschap in de Bijbel’ dat zich in de vragen richtte op bijvoorbeeld de spijswetten leverde goede gespreksstof op. We hopen dat iedereen een goed beeld heeft kunnen krijgen van de verenigingsavonden en van de JV.…

Kerkbibliotheek

Als eerste wijzen wij/jullie op de voorjaarsvakantie. De bibliotheek is gesloten op 20 februari. De boeken geleend op 6 en 13 februari mogen later (6 maart en 20 maart) ingeleverd worden. Als tweede punt wijzen wij/jullie op de dozen tijdens de uitleenavond. De (luister)boeken hierin zijn ook ter uitleen. Er is een doos met romans…

Bijbelkring 4

Op zaterdag 9 februari willen we als kring weer bij elkaar komen. Aan de beurt van behandeling is Romeinen 3 afmaken en hfst.4. Deze avond is bij fam. A. Last, Kerkstraat 24 a Iedereen, ook nieuwe mensen zijn hartelijk welkom. .