Ouderenmiddag

Om te noteren: op dinsdag 1 oktober om 14.30 uur zal er zo de Heere wil en wij leven, een ouderenmiddag zijn. Dhr. R. Mouw zal ons dan het één en ander vertellen en laten zien over het wild in de Veluwse bossen. Zie in het volgende kerkblad meer hier over! Allen boven de 67…

Oud papier 2019-2020

Voor het komende seizoen/jaar zijn met de ‘leverancier’ de volgende afspraken gemaakt. Genoemd wordt steeds de donderdag waarop de container er staat. Er kan op zaterdagmiddag daarna tot 5 uur papier gebracht worden. Hier volgen de data: 2019:    29 augustus; 26 september; 24 oktober; 21 november; 19 december. 2020:    16 januari; 13 februari; 12 maart;…

Zendingsdienst

Op donderdagavond 29 augustus is er een kerkdienst die in het teken staat van de zending. Ds. IJsselstein hoopt dan in ons midden voor te gaan. Aanvang van de dienst 19.30 uur.