Gemeentemaaltijd

Zaterdag 1 februari wordt er door de JV opnieuw een maaltijd georganiseerd. Komt u ook? De inschrijfformulieren vindt u in De Beukelaar, met daarop verdere informatie. Meld je snel aan! Het schijnt weer beregezellig te worden! Groetjes namens de commissie

Sinaasappelactie Jedidja

Vorig jaar hebben we een sinaasappelactie gehouden voor stichting Kimon. De opbrengst is gegaan naar het project Jedidja in Guinee-Bissau, waar ondergetekenden een jaar eerder een speeltuin hebben ingericht. We voelen ons nog erg betrokken bij het werk wat Gerda Klaver en Marianne van Helden daar doen, willen hen graag steunen en ook bijdragen aan…

Oud papier

Eind november kwam er abrupt een einde aan een lange periode van inzameling van oud papier bij de familie Van Dieren aan de Trekvaart. Er brak brand uit in een volle papiercontainer. Maar er is een nieuwe locatie gevonden om de inzameling voort te zetten. Daar zijn we oprecht blij mee. En, het blijft binnen…

Vrouwenvereniging ‘Draagt Elkanders Lasten’

Op woensdag 22 januari hopen we weer bij elkaar te komen. We zullen dan samen een Bijbelstudie doen over ‘De Ontmoeting met de Levensvorst’ n.a.v. Hand. 9:3a ‘En als hij reisde, is het geschied…’ (VBGG bijbelstudieboekje 2014, no 2). We beginnen om 20.00 uur. Alle dames hartelijk welkom! Regio-dag Dinsdag 28 januari is er van…