Tijdelijk waarnemen van wijken…

De broeders G. Roos en A. van Kranenburg zien zich, in verband met hun gezondheid, genoodzaakt tijdelijk even een stapje terug te doen. Wijk 7 (br.G. Roos) wordt waargenomen door br. B.J. Regterschot. De zorginstellingen (br. G. Roos) worden waargenomen door de wijkouderling behorende tot het betreffende wijknummer voor de ‘T’ (zie uw gemeentegids) Wijk…