Info: ‘Weer naar de kerk… per wijk(en)’

Beste gemeenteleden, We mogen dankbaar zijn dat we vanaf zondag 5 juli weer met meer mensen in de kerk mogen komen. Daar hebben we allemaal naar uitgezien. Wat zullen we ‘het weer opgaan naar de kerk’ weer meer zijn gaan waarderen! De onderlinge samenkomsten waartoe Gods Woord ons oproept, mogen weer beginnen. De Heere alleen…

Informeren van gemeenteleden

Terugkijkend naar de afgelopen coronatijd blijkt dat het informeren van leden middels mail of nieuwsbrief een goed middel zou zijn. We hebben die mogelijkheid node gemist. De wijkouderling bijvoorbeeld zou de mogelijkheid willen hebben binnen zijn wijk de leden te informeren door middel van een mailbericht. Willen wij alle gemeenteleden informeren dan zou een nieuwsbrief…

Sjaloom zoekt pianist (herhaald verzoek)

Omdat onze pianist naar een ander koor gegaan is, zoeken we iemand die ons op de piano kan begeleiden. We oefenen op woensdag van 18.45 tot 19.30 uur. Heb je belangstelling of weet je iemand die het leuk vindt om een kinderkoor te begeleiden? Neem dan contact op met: Mw. Riet van der Horst: mail…

Actie De Haven (nu met juist rekeningnummer)

Dominee Tuinier heeft recent een boekje voor kinderen geschreven: ‘Voor jou geschreven; brieven aan kinderen’ (link). De opbrengst van dit boek is mede bestemd voor De Haven. Dat is een prachtige actie. Door het boek echter rechtstreeks te bestellen is de opbrengst nog groter. Dat kan door €10 over te maken naar NL34RABO0162340486 t.n.v. Gereformeerde Gemeente…

Reminder!

Kleurwedstrijd kinderkamp Omdat we dit jaar een jubileumjaar hebben, staat er voor jullie op de site een kleurplaat klaar! Kleur deze mooi in en lever de kleurplaat in bij iemand van de leiding voor 8 augustus! Doe rustig aan want je hebt er genoeg tijd voor! En…er is een prijs! Inleverpunten: Scheerling 127 Zandrug 21…