Oproep – herhaling

Er is regelmatig vraag naar of rouw- en trouwdiensten ook kunnen worden uitgezonden met beeld voor afwezige familie of ouderen die fysiek niet meer aanwezig kunnen zijn in een kerkdienst. Hiervoor zijn echter wel mensen nodig die de laptop bedienen. Nu nog in De Beukelaar, mogelijk kan dat later ook vanuit een huis. Er moeten…

Zingen in de eredienst

Onlangs hebben we geschreven over de keuzes die de organisten moeten maken bij het begeleiden van de gemeente die thuis meezingt. Omdat er nu weer gezongen wordt in de samenkomsten hebben we besloten dat het tempo van begeleiden wat naar beneden gaat. In de kerk voelt het tempo namelijk hoger aan dan thuis. Om de…

Kerkelijke bijdrage 2020

Per eind juli 2020 heeft 67% van onze leden de kerkelijke bijdrage voor 2020 overgemaakt. De kerkenraad is hier blij en dankbaar voor en wil deze leden dan ook hartelijk danken! Tegelijkertijd wil de kerkenraad de leden die hun bijdrage nog niet hebben overgemaakt (33%) vriendelijk doch dringend verzoeken dat alsnog te doen. Uw bijdrage…

Autopuzzeltocht 3 oktober ( i.p.v. gemeentedag)

Bij de vorige kerkbode heeft u een aanmeldformulier gekregen voor de autopuzzeltocht die we hopen te houden op zaterdag 3 oktober. We zijn blij met de verschillende aanmeldingen die we al hebben gekregen, maar kijken uit naar nog meer deelnemers! Door mee te doen steunt u het goede doel, nl. het zendings- en evangelisatiewerk! Wanneer…

Zendingsbussen/zendingskalender

Beste gemeenteleden, Er zijn weer nieuwe leerlingen uit de nieuwe groep 7 of 8, die met de zendingsbussen langskomen bij gemeenteleden die geen kinderen op de Groen van Prinstererschool hebben. Ze vragen u om een bijdrage voor ZGG. U kunt met brief- en muntgeld, maar ook met collectebonnen geven. Stelt u ze niet teleur? Ze…

Kleding inzameling Hulp Irak

Zoals u de afgelopen jaren gewend was kon op de gemeentedag kleding en speelgoed worden ingeleverd voor onze medemens in Irak. Doordat dit jaar de gemeentedag niet door gaat hebben we een andere oplossing om kleding in te kunnen leveren. Op zaterdag 3 oktober is er de mogelijkheid om uw kleding en speelgoed in te…

Oud-papier en oude metalen

Papieropbrengst in de maand augustus was 5580 kg. Een bijzonder hoge opbrengst. Wat mooi! De papiercontainer staat er weer van donderdag 1 – zaterdag 3 oktober aan de Manenbergring 3 te IJsselmuiden. Op zaterdag 3 oktober zal dan ook de container voor de inzameling van oude metalen weer klaarstaan. Tussen 10.00 en 14.00 uur kunt…

Frituurvet

De opbrengst van frituurvet was van januari tot en met juli € 177,00. Het blijft de moeite waard het oude frituurvet te deponeren in de gele container op het kerkplein.

Meisjesvereniging Mirjam

Om de meisjesvereniging door te kunnen laten gaan, hebben wij voor het organiseren van de avonden wat aanpassingen moeten doorvoeren op advies van kerkenraad en coronacommissie. Graag willen wij het volgende met u delen: 1. De meisjesvereniging zal gedeeld worden in 2 groepen. Tijdens de eerste verenigingsavond (22 september) is groep 1 welkom. De volgende…

Bijbelkring 3

D.V. dinsdagavond 6 oktober hopen we als bijbelkring 3 weer bij elkaar te komen. Aan de beurt van behandeling is Openbaring 10 en hoofdstuk 17 uit het boekje ‘Openbaring begrijpen’ van Steef Post. De avond begint om 19.45 uur met koffie bij Arjan van Es (Okmastraat 25 in Kampen). Rond de klok van 21.45 uur…