Pastoriezorgen – weer thuis…

Bericht d.d. 7 juli 2021 – weer thuis De dominee mocht dinsdagavond weer thuiskomen. We zijn dankbaar dat er geen ernstige klachten zijn. Met medicatie moet hij de komende vier weken rust houden. Opnieuw willen wij iedereen dringend verzoeken om de pastorie te mijden met bezoek en/of telefoontjes. Uw meeleven middels een kaartje wordt zeker…

Fout inlegvel – ‘t is anders…

STORENDE FOUT OP INLEGVEL ONS EIGEN BOUWBLAD Er is een storende fout in het bericht over de uitslag van de bouwenquête terechtgekomen. Er staat: 60% was voor a (kerkzaal) en 30% voor b (kerkzaal en De Beukelaar). Dit is net ANDERSOM: 30% was voor a (alleen kerkzaal) en 60% voor b (Kerkzaal en De Beukelaar).…

Zondagsschool ‘Samuël’

Afgelopen zondag is de laatste zondagsschoolbijeenkomst van dit seizoen geweest. Ook is de laatste online-vertelling van vóór de zomervakantie op de site geplaatst. De komende weken zal er geen zondagsschool zijn. We hopen na de vakantie via het kerkblad te laten weten hoe en wanneer we weer starten. Hartelijke groet van de leiding

Sjaloom zoekt pianist

Omdat onze pianist wegens studie helaas moest stoppen, zoeken we iemand die ons op de piano kan begeleiden. We oefenen op woensdag van 18.45 tot 19.30 uur. Heb je belangstelling of weet je iemand die het leuk vindt om een kinderkoor te begeleiden? Neem dan contact op met: de dirigent, mw. Marja Schouls: via mail.

Kerkbibliotheek

De bibliotheek is gesloten tot en met 18 augustus. Op 25 augustus staan wij dan weer voor u/jou klaar. Openingstijd: vanaf 18.45 tot 20.30 uur. Van harte welkom in zaal 2 van De Beukelaar.