Voortgang bouw (update 18 mei 2022)

Als u giften wilt overmaken voor de bouw, kunt u dat doen op nummer NL79 RABO 0375 9993 45 t.n.v. de Geref. Gemeente Kampen. In de colofon van Kampen (in het kerkblad) staat dat nummer ook voortaan opgenomen. Publicatiedatum 18 mei 2022 Automatische incasso bouwbijdragen Een aantal leden heeft aangegeven dat hun bijdrage aan de…