Oproep curatorium

Zoals u in de ‘Saambinder’ hebt kunnen lezen, kunnen degenen die zich geroepen weten tot het ambt van predikant zich aanmelden bij hun kerkenraad. De Heere weet van onze predikantennood af en laten we bidden (zoals Hij het ons ook bevolen heeft) of de Heere velen tot predikant wil roepen en uitstoten in Zijn wijngaard,…

Het Woord in huis

Binnenkort ontvangt u een boekje getiteld ‘Het Woord in huis’. Dit boekje is allereerst bedoeld als handreiking voor (jonge) gezinnen, maar het is zo opgezet dat elk gemeentelid er zijn voordeel mee kan doen. Op een heldere manier wordt het lezen van de Bijbel gestimuleerd. In onze tijd van ontlezing geeft dit boekje praktische handvatten…

Jubileum Soli Deo Gloria

Kleine kinderen worden groot. Binnenkort herdenkt de Ger. Gemeente in Lelystad het 50-jarig jubileum. Als gevolg van de uitbreiding van de Flevopolders werd de behoefte gevoeld om in Lelystad een afdeling van Kampen te starten, die onder ambtelijke zorg van de moedergemeente zou functioneren. Het kleine stekje groeide door de goede zorg van de Heere…

Zondagsschool ‘Samuël’

Beste jongens en meisjes, Zondag 19 maart gaat de vertelling over ‘De Heere in Fenicië en Dekapolis (Matt. 15: 21-28). Leren: Groep 1:      Ps.   141 : 1 Groep 2:      Ps.   141 : 1 Tekst:      Matt.  15 : 28m (O vrouw … gij wilt) Groep 3:      Ps.     84 : 4 Tekst:      Matt. 15  : 28m (O…

Oud papier

Papieropbrengst van begin maart was 3.860 kg. De papierinzameling is zeker de moeite waard Het zou fijn zijn dat we weer rond de 5.000 kg. inzamelen ten bate van de zending. De container staat er van donderdag 30 maart tot en met zaterdag1 april aan de Manenbergring 3 te IJsselmuiden.