Heel mooi de betrokkenheid bij het initiatief om een inloophuis te starten in Kampen! Dit blijkt uit het meedenken met de commissie door gemeenteleden. Belangrijk is dat we steeds het grote doel in het oog houden: de komst van het Koninkrijk van God. Hiervoor schakelt de Heere eenvoudige mensen in. Wat zou het een zegen zijn als de gemeente een ‘stad op de berg’ is en dat gemeenteleden het ‘ zout der aarde’  zijn. De eerste christengemeente ‘had genade bij het ganse volk’ . Deze christenen stonden goed bekend vanwege hun levenshouding, hun geloof en hun liefde. Dit kwam tot uiting in het leven van alledag. De Heere voegde er velen toe tot degenen die zalig werden.
Sinds de informatiebijeenkomst op 26 juni is een goede basis gelegd. In een week is een derde van het beoogde bedrag binnen, zijn gemeenteleden bereid structureel 4 dagdelen per week de inloop ‘bemensen’ en zijn er een aantal handige handen beschikbaar voor het opknappen van de locatie.
Enkele mensen uit de kerkenraad bijgestaan door deskundige gemeenteleden zijn in gesprek met de makelaar om een zo gunstig mogelijke deal te sluiten.

Ongetwijfeld zijn er nog vele leden die hun steun willen geven aan dit project!
Zoals u in de folder heeft kunnen lezen zijn er drie manieren:
– financiële steun: u kunt een gift toezeggen voor de aankoop van de inlooplocatie;
– hulp in de inloop: gesprek, gezelligheid, koffiezetten etc;
– inzet voor het opknappen van de locatie.

U kunt het formulier (folder) in de bus in de Beukelaar doen. U kunt de gegevens over uw steun ook mailen naar jaschouls@gergemkampen.nl