De gedachte dat uw kind straks naar school gaat, houdt u misschien liever nog even van u af. Toch zijn wij als school doorlopend bezig grip te krijgen op onze aantallen leerlingen, zodat we een goede organisatie kunnen neerzetten. Het is daarom voor ons noodzakelijk te weten hoeveel nieuwe leer-lingen er voor juni 2023 vier worden en zich bij ons zullen melden. Als u voor onze school kiest, dan verzoeken we u uw inschrijving zo snel mogelijk in orde te maken.

Een aanmeldformulier kunt u downloaden op onze website of afhalen op school. Als u nog twijfelt, dan nodigen we u van harte uit eens onze website te bekijken, of, nog beter, een telefonische afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. De website vindt u op www.gvpschoolkampen.nl en het tele-foonnummer 038-3317424.

De directie van de Groen van Prinstererschool