Zaterdag 3 oktober hebben we onze alternatieve gemeentedag gehouden in de vorm van een autopuzzeltocht. Fijn dat er zoveel deelnemers waren, die zich wilden inzetten voor het zendings- en evangelisatiewerk. De reacties bij terugkomst waren over het algemeen positief! De meesten wisten niet dat de omgeving waar ze doorheen reden zó mooi was! Eén gemeentelid (G.F) heeft zelfs de tocht van 110 km per fiets afgelegd en puzzelde alleen al voor de Evangelisatiepost Leeuwarden € 800,00 bij elkaar!

Langs deze weg willen wij iedereen die heeft meegewerkt aan deze dag hartelijk bedanken.

De opbrengst van de puzzelrit en de verkoop van koek, snoep, groente en fruit bedroeg € 2.208,84. Doordat diverse bedrijven de tocht hebben gesponsord kwam daar nog eens € 2.490,00 bij. Samen met het bovengenoemde bedrag voor Ev. Leeuwarden hebben we nu een totaal van € 5498,84. Nogmaals iedereen hartelijk dank hiervoor! Heeft u niet mee kunnen doen en mocht u het bedrag nog willen aanvullen met een gift? Maakt u dan uw bijdrage over naar NL22RABO 0154 049 530 t.n.v. Ger. Gem. Kampen o.v.v. gift gemeentedag 2020.

De prijswinnaars bij de kinderen zijn: Hannah Visscher, Thom, Thijmen en Heilinde van der Weerd, Naomi van Dieren, Ralph Kasper.

Bij de volwassenen zijn de families W.F. ten Brinke-Eradus en M. Holtland-Kodde in de prijzen gevallen. Allemaal van harte gefeliciteerd!