Pastoriezorgen – weer thuis…

Bericht d.d. 7 juli 2021 – weer thuis De dominee mocht dinsdagavond weer thuiskomen. We zijn dankbaar dat er geen ernstige klachten zijn. Met medicatie moet hij de komende vier weken rust houden. Opnieuw willen wij iedereen dringend verzoeken om de pastorie te mijden met bezoek en/of telefoontjes. Uw meeleven middels een kaartje wordt zeker…

Fout inlegvel – ‘t is anders…

STORENDE FOUT OP INLEGVEL ONS EIGEN BOUWBLAD Er is een storende fout in het bericht over de uitslag van de bouwenquête terechtgekomen. Er staat: 60% was voor a (kerkzaal) en 30% voor b (kerkzaal en De Beukelaar). Dit is net ANDERSOM: 30% was voor a (alleen kerkzaal) en 60% voor b (Kerkzaal en De Beukelaar).…