Collecten en giften

De dienst der offerande (oftewel het collecteren tijdens de kerkdienst) kan momenteel niet op de gebruikelijke wijze plaats vinden. Toch lopen de kosten voor het kerkelijk leven gewoon door. We doen aan u als gemeente(doop)lid een vriendelijk verzoek, om uw financiële bijdragen te blijven voldoen. Voor zowel de kerk als de diaconie is de wekelijkse collecte een…