Bij de vorige kerkbode heeft u een aanmeldformulier gekregen voor de autopuzzeltocht die we hopen te houden op zaterdag 3 oktober. We zijn blij met de verschillende aanmeldingen die we al hebben gekregen, maar kijken uit naar nog meer deelnemers! Door mee te doen steunt u het goede doel, nl. het zendings- en evangelisatiewerk! Wanneer u zich nog vóór komend weekend (19 september 2020) aanmeldt bij onze secretaresse, Ellen Noorland, ligt er op 3 oktober een routebeschrijving voor u klaar!! (mail).

Startmoment ’s morgens tussen 10-10.30 uur en ’s middags tussen 13.30 en 14.00 uur vanaf Parallelweg 8 in IJsselmuiden. De tocht duurt ongeveer 1,5 á 2 uur. De kosten zijn €12,50 per auto. Voor alle deelnemers geldt: zelf een pen meenemen! En uiteraard houden we ons bij start en finish, maar ook onderweg, aan de coronaregels, zoals 1,5 meterafstand houden van elkaar!

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen overwegen we nog of het de moeite waard is om langs de route en bij de finish het een en ander te koop aan te bieden, zoals groente, fruit en snoeprollen.

Mocht u, om welke reden dan ook, niet mee kunnen doen met de autopuzzeltocht, dan hopen we dat u dit jaar wilt bijdragen door een gift over te maken naar rek.nr NL22RABO 0154 049 530 t.n.v. Ger.Gem Kampen o.v.v. gift gemeentdag 2020. Namens de mensen op het zendingsveld en op de evangelisatiepost alvast hartelijk dank!