Op 4 december hopen we de dood des Heeren weer te gedenken in de bediening van het Heilig Avondmaal. Inmiddels zijn de effecten van het coronavirus verder verminderd. Als gevolg daarvan heeft de kerkenraad besloten de vormgeving van de bediening als volgt te doen.
· Tijdens de voorbereidingspreek wordt het deel van het formulier over de zelfbeproeving gelezen.
· De bediening gebeurt in één dienst: alleen in de ochtenddienst. In de middagdienst is er nabetrachting.
· De dominee benoemt telkens de vakken die aan de beurt zijn. Er zijn dus geen (hulp)kosters meer die de banken aanwijzen.
· Links en rechts in de kerkzaal is een bank gereserveerd voor als de tafel vol blijkt te zijn. Daar kan men dan even gaan zitten indien nodig en wachten tot de volgende tafel.
· Nadat de gasten die het dichtst bij de dominee zitten het brood overhandigd hebben gekregen, worden de schalen doorgegeven, net zoals voorheen gebruikelijk was.
· Hoewel een eventuele coronabesmetting alleen via de lucht plaatsvindt, en niet via speeksel of mond, worden er desondanks deze keer nog cupjes gebruikt die de tafelwachters ronddelen.

Dit opdat alles in goede orde en tot stichting van de gemeente mag verlopen.
De kerkenraad