Publicatiedatum: 17 oktober, 08:30 uur

 

Gemeente,

We zijn inmiddels bijna een week verder. De besmettingen nemen in de meeste delen van ons land toe. Kampen echter is een van de gebieden waar de besmettingen niet oplopen (zie staatje hieronder). In onze vorige berichtgeving hebben we het gehad over maatwerk. We hebben daarom vooralsnog besloten het aantal wijken op twee per dienst te houden. Een en ander mede in navolging van het advies van de deputaten: “Houd nauwkeurig de plaatselijke situatie in de gaten, alsmede het aantal besmettingen binnen de eigen kerkelijke gemeente.” Indien Kampen op een gegeven moment evenveel getroffen wordt als bijvoorbeeld de randstad, zullen we overwegen nog meer af te schalen en dan ook bijvoorbeeld twee diensten op een andere locatie te houden om toch zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven een dienst bij te kunnen wonen.

We hadden u aangegeven dat we nadachten over het aantal diensten op zondag. Het is voor gezinnen met kinderen niet eenvoudig om twee diensten per zondag via het scherm te volgen. Om te proberen het fysiek bijwonen van de kerkdiensten toch op eenmaal per twee weken te houden (nu er twee wijken per dienst zijn), heeft de kerkenraad besloten vanaf 25 oktober drie diensten per zondag te houden, en wel om 9.00 uur, 11.30 uur en 15.30 uur.

Ook hebben we besloten dat iedereen (ook de groep catechisanten) die de Beukelaar binnenkomt, verplicht is een mondkapje te dragen. Als je op de plaats zit waar je catechisatie krijgt of vergadert of met welke activiteit dan ook begint, kan je het kapje weer afdoen. Bij het weggaan en tussentijdse verplaatsing doet men het kapje weer op.

De mannenvereniging en de Hebreeënkring schorten hun bijeenkomsten op conform het advies van deputaten.

Kortom:

  • aantal wijken per zondag blijft op dit moment hetzelfde;
  • mondkapjes verplicht bij alle activiteiten van personen boven de 12 jaar;
  • geen verenigingen boven de 18 jaar;
  • vanaf 25 oktober drie diensten 09.00 uur, 11.30 uur en 15.30 uur.
Datum aankomst wijk aankomst  wijk
Zondagmorgen 25 oktober | 09.00 uur * 8.40 uur wijk 11 8.50 uur wijk 12
Zondagmorgen 25 oktober | 11.30 uur * 11.10 uur wijk 2 11.20 uur wijk 9
Zondagmiddag 25 oktober | 15.30 uur * 15.10 uur wijk 7 15.20 uur wijk 1

* Omdat de morgendiensten dezelfde preken zijn, worden alleen de diensten van 09.00 uur 15.30 uur gestreamd/uitgezonden.

 

Blijf letten op berichtgeving van de site: het kan elke moment toch nog veranderen.

We besluiten dit bericht met de zinsnede waarmee de deputaten in hun laatste bericht eindigden: “Ons past allen een houding van ootmoedig buigen onder Gods slaande hand en een smeekgebed om geestelijk nut te mogen ontvangen in deze ernstige tijd.”

De kerkenraad