Het Bijbeluurtje aan de Noordweg is gestart. Het is een mooie gelegenheid voor Kampenaren om op een laagdrempelige en eenvoudige manier met het Woord van God in aanraking te komen. We gaan er nu meer bekendheid aan geven door middel van flyers en advertenties. Een aantal flyers leggen we in De Beukelaar. Misschien zijn er onder uw buren, vrienden of collega’s mensen die belangstelling hebben om een keer kennis te maken met de Bijbel. U kunt samen met hen komen!

Als u een helpende hand wilt bieden, graag! Stuur een berichtje naar Henrieke, mail:  of naar Johan mail  . We beginnen om 12.00 uur: inloop met koffie, thee en een broodje. Om 12.30 uur wordt een stukje uit de Bijbel gelezen en uitgelegd. Locatie: Caecilia, Noordweg 94.