Bij het kerkblad van deze week ontvangt u de factuur voor de jaarlijkse bijdrage voor OEB. Zoals u in de tekst kunt lezen is de bijdrage voor 2022 vastgesteld op € 32,50. Helaas is verzuimd om het bedrag in de betaalstrook (onderaan de brief) aan te passen van € 30,00 naar € 32,50. Daarom bij deze het verzoek om € 32,50 over te maken naar het genoemde rekeningnummer.