In het kader van de AVG-wetgeving zijn wij als gemeente verplicht iedereen te attenderen dat er camera-toezicht is. Om die reden zijn er bordjes geplaatst waarop zichtbaar is, dat dit in-/rondom ons kerkgebouw plaatsvindt.

De kerkenraad