Het nieuwe overzicht voor het komende catechisatieseizoen staat weer online. Je kunt het bewaarblad hier vinden. Of onder het kopje Kerk –> kerkelijkonderwijs –> catechisatie.

LET OP: In verband met de CORONA-MAATREGELEN

De groepen zijn niet groter dan toegestaan in de beschikbare zalen; deze grootte moet goed in beeld zijn als de catechisaties beginnen. Tijden zijn bij wisseling groepen aangepast!

Wat moet u/je doen?
-1- Kijk in het schema in welke groep je thuishoort. Als je op dat tijdstip aanwezig kunt zijn, hoef je niets te doen.
-2- U/je meldt z.s.m maar vóór 4 september via  mail

  • als je om dringende redenen op het tijdstip (vermeld in het schema) niet kunt;
  • als je deelneemt aan de verdiepingsgroep op vrijdagavond;
  • als je wegens studie, stage, langdurige ziekte of een andere reden geen catechisatie in onze gemeente volgt.