Op de site staat het bewaarblad (onder kerk/ kerkelijkonderwijs)voor de catechisaties en de toerusting voor gemeenteleden.

Zoals u weet gaan we de kerk/‘Beukelaar’ grondig verbouwen. Vandaar dat veel activiteiten plaats vinden in het Hoornbeeck College.

Catechisaties

Op 11 september is de kennismakingsles voor de jongelui (de 12-jarigen, zij die net van de Basisschool af zijn) die voor het eerst naar catechisatie gaan. Broeder C.J. van den Belt zal deze kennismakingsles geven in het Hoornbeeck College. De ruimte daar zal worden aangegeven.

We hopen op de aanwezigheid van deze jongelui en ook de ouders. Het is goed dat u als ouders ook op de hoogte bent van de manier waarop de lessen gegeven worden en dat u weet wat van uw kind(eren) verwacht wordt.

Op 18 september beginnen de catechisaties dan volgens het schema (zie bewaarblad). Graag goed kijken wat er in het kader ‘let op’ staat aangegeven.

Wij hopen dat we als jongeren, ouders en catecheten de zegen van de Heere mogen merken over dit werk in onze gemeente.

Mentoraat

Aansluitend op deze kennismaking met de catechisatie geeft de heer E. Haase informatie over het mentoraat.

In dit project worden een jongere ‘gekoppeld’ aan een volwassene. Het is voor jongeren belangrijk om te merken dat ze in de gemeente gezien worden. We hopen dat een ‘mentor’ daar een bijdrage aan kan leveren. In ongeveer drie kwartier vertellen we u wat het mentoraat inhoudt en zullen we eventuele vragen beantwoorden. Uiterlijk 20.30 uur sluiten we de avond af.

Namens kerkenraad en mentoraatscommissie: ouderling Zijderveld, Hanneke van der Spek, Gertine de Visser, Henriëtte van den Noort, Henk Jan van der Weerd en Erik Haase.

Toerusting gemeenteleden

In het bewaarblad zijn ook meerdere vormen van toerusting aangegeven.

We hopen dat veel gemeenteleden de weg naar deze avonden weten te vinden!

Het is goed om met elkaar het Woord van God te onderzoeken en ook na te gaan wat de Bijbel bete-kent voor o.a. het huwelijksleven en de opvoeding van onze kinderen.

Van harte aanbevolen.