Via de link: Catechisaties 2022-2023 vindt u het rooster en informatie over de catechisaties en de toerusting voor leden.

  1. Kijk in het schema in welke groep je thuishoort. Als je op dat tijdstip aanwezig kunt zijn, hoef je niets te doen.
  2. U/je meldt z.s.m maar vóór  5 september via  jaschouls@gergemkampen.nl
    1. als je om dringende redenen op het tijdstip (vermeld in het schema) niet kunt;
    2. als je deelneemt aan de verdiepingsgroep op vrijdagavond;
    3. als je wegens studie, stage, langdurige ziekte of een andere reden geen catechisatie in onze gemeente volgt.