Maximumtermijn voor ambtsdragers

Zoals bekend treden ambtsdragers in de regel na vier jaar af. Zij kunnen dan opnieuw worden gekozen als de kerkenraad hen weer kandidaat stelt. Er geldt echter geen maximum aan het aantal termijnen dat een ouderling of diaken dient. In twee vergaderingen heeft de kerkenraad gesproken over de vraag of het aantal termijnen wellicht gelimiteerd…

Oud papier

Data papiercontainer 2022-2023 Voor het komende seizoen/jaar zijn er met het containerbedrijf de volgende afspraken gemaakt. Genoemd wordt steeds de donderdag waarop de container er staat. Tot en met zaterdag kan er papier gebracht worden. 2022: 25 augustus, 29 september, 27 oktober, 1 december. 2023: 5 januari, 2 februari, 2 maart, 30 maart, 11 mei,…

Zendingscommissie

De zendingsdag ligt alweer achter ons. Werken in de wijngaard. Op een landelijke dag voor plaatselijke zendingscommissies werd het grote belang van het gebed benadrukt. Bid en werk! Als commissie hebben we besloten dat we een bedrag van € 5.000 overmaken naar de Samuelschool in Guinee waar ons gemeentelid Anneke Drenth werkzaam is. We vinden…

Kerkbibliotheek

De bibliotheek is voor de zomervakantie nog geopend op 6 en 13 juli. Op deze avonden hebben wij nog een aantal nieuwe boeken. Deze kunnen zonder reservering worden geleend. Kom daarom kijken in zaal 2 van ‘De Beukelaar’ op de woensdagavond van 18.45 uur tot 20.30 uur Na de zomervakantie worden de abonnementen verlengd. Hiervoor…

Kinderkamp 2022 (let op aangepaste aanmelddatum)

Ook dit jaar willen we graag weer het kinderkamp organiseren voor de kinderen uit onze gemeente. Dit jaar valt het op 23 & 24 augustus. · Kinderen van 6-9 jaar (komend schooljaar groep 3- groep 5) zijn welkom op 23 augustus van 13.30-17.00 uur. · Kinderen van 9-12 jaar (komend schooljaar groep 6 – klas…

Voortgang bouw (update 18 mei 2022)

Als u giften wilt overmaken voor de bouw, kunt u dat doen op nummer NL79 RABO 0375 9993 45 t.n.v. de Geref. Gemeente Kampen. In de colofon van Kampen (in het kerkblad) staat dat nummer ook voortaan opgenomen. Publicatiedatum 18 mei 2022 Automatische incasso bouwbijdragen Een aantal leden heeft aangegeven dat hun bijdrage aan de…