Onder deze titel is een CD uitgekomen met bijbelse verhalen verteld door ds. Tuinier met dankdag als thema.

Via de verenigingen wordt een lijst beschikbaar gesteld om deze CD te bestellen. De opbrengt is voor het inloophuis in Kampen.

Doe deze CD uw kinderen of kleinkinderen cadeau!