Zoals u misschien al heeft gezien, staan bij de entree van de kerk doosjes voor het inleveren van opgespaarde Collectebonnen. U kunt de bonnen van de achterliggende periode alsnog inleveren voor diaconie en kerk. Indien u daarvoor geen gelegenheid hebt, kunt u de opgespaarde Collectebonnen van de achterliggende maanden inleveren bij uw wijkdiaken. Het is om praktische redenen niet mogelijk de Collectebonnen alsnog te bestemmen voor meerdere reeds gehouden extra collecten. Het is wel mogelijk om de bonnen die u hebt opgespaard voor de extra collecten aan één bestemming te geven. Deze bestemming dient u duidelijk op de envelop met opgespaarde bonnen te vermelden. Uiteraard kunt u de opgespaarde bonnen voor de extra collecten ook verdelen over diaconie en kerk of in de doos van de kerk deponeren waardoor extra collecten als bouwfonds, onderhoudsfonds, OEB, Poortnieuws enz. indirect worden ondersteund.