De dienst der offerande (oftewel het collecteren tijdens de kerkdienst) kan momenteel niet op de gebruikelijke wijze plaats vinden. Toch lopen de kosten voor het kerkelijk leven gewoon door. We doen aan u als gemeente(doop)lid een vriendelijk verzoek, om uw financiële bijdragen te blijven voldoen.

Voor zowel de kerk als de diaconie is de wekelijkse collecte een belangrijke en noodzakelijke inkomstenbron. Vanaf DV zondag 29 maart 2020 zal het echter mogelijk zijn om via een smartphone mee te doen met de collecten. Wij hopen het voor u op die manier mogelijk te maken om toch op een eenvoudige manier te kunnen blijven geven aan de collecten.

Hiervoor is de Givt-app nodig die te downloaden is via www.givtapp.net/download (of via de App Store of Google Play). U kunt na het downloaden direct uw e-mailadres invoeren en beginnen met geven. Uw verdere registratie kunt u eventueel ook op een later moment doen. U betaalt dan per bank terwijl uw giften toch anoniem blijven.

U kunt geven aan de collecte tot de zaterdag na afloop van de kerkdienst (dus de collecte voor zondag 29 maart staat open tot zaterdag 4 april 2020). Daarna kunt u geven voor de volgende zondag.

Meer informatie hierover kunt u lezen op de site van Givt (met handleiding) danwel bekijken met het downloaden van een korte  introductiefilm (de link: https://youtu.be/TPpknk4nh4A).

Ook kunt u hierover lezen in (de digitale versie van) het Reformatorisch Dagblad van 18 december 2019 en van 19 maart 2020.

Voor het overmaken van de collecte / gift met de Givt-app kunt u gebruik maken van de onderstaande QR-code.

Uiteraard blijft het ook mogelijk om via de bank uw bijdrage(n) over te maken t.n.v. de Geref. Gemeente Kampen. Wij willen u verzoeken de daarvoor bestemde bankrekeningnummers te gebruiken:

  • collecte ‘Kerk’ uitsluitend op rekeningnummer: NL21 RABO 0331 2000 66, en
  • collecte ‘Diaconie’ uitsluitend op rekeningnummer: NL43 RABO 0331 2844 48.

Wij willen u uitdrukkelijk verzoeken om afzonderlijke giften voor kerk en diaconie ook de daarvoor bestemde bankrekeningen van kerk en diakonie te gebruiken. Wij vragen u dringend om geen combinatie van doelen in één gift over te maken, omdat dit administratief heel veel extra handelingen met zich mee brengt. Bij eventuele extra collecten kunt u gebruik maken van daarvoor bestemde rekening met nummer NL68 RABO 0140 2308 58 onder uitdrukkelijke vermelding van datum en doel van de (extra) collecte.

Voor een ieder die niet met een bankoverschrijving werkt en die geen smartphone heeft, vragen wij om het geld / collectebonnen op te sparen en in de collectezak te stoppen wanneer DV de kerkdiensten weer vrij toegankelijk zijn.

De Heere zegene ook via deze weg ons en onze gaven.

Namens de kerkenraad

M. Snippe

(Penningmeester)