BHV commissie

BHV-commissie

Om de veiligheid van de mensen, die tijdens de diverse diensten en bijeenkomsten in de kerk en “De Beukelaar” samenkomen zoveel als mogelijk te waarborgen, is er al geruime tijd een BHV-commissie actief.

De leden van de BHV-commissie zijn gemeenteleden die voor hun werk in het bezit zijn van een geldig BHV-diploma en/of EHBO-diploma of door hun werk ervaring hebben in het verlenen van eerste hulp.

Eén keer per jaar houdt de BHV-commissie een oefenavond voor haar leden om de diverse vaardigheden bij te houden en eventuele gebeurtenissen te evalueren c.q. veranderingen door te spreken. Jaarlijks wordt een ontruiming geoefend met de gemeente.

Om bij een calamiteit juist en gestructureerd te handelen is er een BHV-plan opgesteld. Hierin staat onder andere hoe te handelen bij een ontruiming. Ook is hierin bijvoorbeeld beschreven wat de meest juiste handelswijze is als iemand onwel wordt tijdens een dienst of bijeenkomst.

Rechts van de hoofdingang van “De Beukelaar” in de hal hangt een AED-apparaat, dat gebruikt kan worden bij een reanimatie. Diverse commissieleden hebben een geldig reanimatiediploma met aanvullend een AED-certificaat.

Bij het AED-apparaat is tevens een EHBO-koffer voorhanden.

Op diverse plaatsen in het gebouw hangen brandblussers. In de keuken is ook een blusdeken aanwezig.

Gemeenteleden die ingelogd zijn kunnen het BHV-plan inzien onderaan deze pagina.

In de stuurgroep van de BHV-commissie zijn de volgende functies/onderdelen vertegenwoordigd:

  • Hoofd BHV
  • Gewondenverzorging
  • Koster
  • Kerkenraad
  • Secretaris

Vragen en/of opmerkingen kunt u sturen naar: bhv@gergemkampen.nl.