BHV commissie

Om de veiligheid van de mensen, die tijdens de diverse diensten en bijeenkomsten in de kerk en “De Beukelaar” samenkomen, zoveel als mogelijk te waarborgen is er al geruime tijd een BHV-commissie actief.

De leden van de BHV-commissie zijn gemeenteleden die voor hun werk een geldig BHV-diploma en/of EHBO-diploma bijhouden, of door hun werk ervaring hebben in het verlenen van eerste hulp.

Twee maal per jaar houdt de BHV-commissie een oefenavond voor haar leden om de diverse vaardigheden bij te houden en eventuele gebeurtenissen te evalueren c.q. veranderingen door te spreken. Jaarlijks wordt een ontruiming geoefend met de gemeente.

Om bij een calamiteit juist en gestructureerd te handelen is er een BHV-plan opgesteld. Hierin staat onder andere hoe te handelen bij een ontruiming. Ook is hierin bijvoorbeeld beschreven wat de meest juiste handelswijze is als iemand onwel wordt tijdens een dienst of bijeenkomst.

Rechts van de hoofdingang van “De Beukelaar” in de hal hangt een AED-apparaat, dat gebruikt kan worden bij een reanimatie. Diverse commissieleden hebben een geldig reanimatiediploma met aanvullend een AED certificaat.
Bij het AED apparaat is tevens een EHBO koffer voorhanden.

Op diverse plaatsen in het gebouw hangen brandblussers. In de keuken is ook een blusdeken aanwezig.

Gemeenteleden die ingelogd zijn kunnen het BHV-plan inzien onderaan deze pagina.
Het bestuur van de BHV-commissie bestaat uit de volgende personen:

 • Dhr. E.G. Mekking
  Hoofd- BHV
 • Dhr. G.J Bakker
  Plaatsvervangend hoofd BHV
 • Dhr. G. Potkamp
  Secretaris
 • Dhr. H. Schilder
  Koster dhr. D. Markusse
 • Dhr. J. Vos
  Kerkenraadslid

Vragen en/of opmerkingen kunt u sturen naar de secretaris.

stuur een e-mail