Vertrouwenscommissie voor seksueel misbruik in kerkelijke relaties

De gedragscode voor ambtsdragers en kerkelijke werkers luidt: “Werken in de kerk. Gedragscode: veiligheid in pastorale relaties; Pastorale relaties zijn per definitie ongelijkwaardig. Jij bent als kerkelijk werker altijd verantwoordelijk voor het zuiver houden van de relatie. Vanuit respect voor de ander bewaar jij gepaste afstand, vermijd jij situaties die je in verleiding kunnen brengen, uit jij je op gepast wijze, en draag jij jouw taak over wanneer je emotioneel teveel betrokken raakt.” 

Waarom vertrouwenspersonen?
Regelmatig horen we van nieuwsberichten waarin meisjes en vrouwen, maar ook jongens en mannen het slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik. Dat zijn schrijnende situaties die veel schadelijke gevolgen kunnen hebben. Schrijnender wordt het wanneer dat misbruik plaats vindt binnen een kerkelijke gemeente. Ook daar zijn pijnlijke voorbeelden van te noemen. De kerk moet een veilige plek zijn, maar die veiligheid is niet altijd vanzelfsprekend. Er zijn (jonge) mensen die rondlopen met vragen of problemen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties.

Vertrouwenscommissie
De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeenten van Kampen heeft het daarom goed gedacht om een vertrouwenscommissie aan te stellen waar leden van de gemeente terecht kunnen als ze hiermee te maken hebben gekregen. Er zijn drie interne- en één externe vertrouwenspersonen benoemd inzake het werken aan preventie en aanpak van seksueel misbruik in kerkelijke afhankelijkheidsrelaties, te weten: de zusters D. (Diny) Stam en P.D. (Petronelle) Baarda (extern) en de broeders J.W.G. (Hans) Meissner en J.F. (François) Hoogstrate.

Samen vormen zij een vertrouwenscommissie die als vertrouwelijk aanspreekpunt moet gaan dienen, waar alle gemeenteleden terecht kunnen in geval van seksueel misbruik of vragen hieromtrent. Het kan echter ook zo zijn dat iemand het prettiger vindt om dit (eerst) buiten de gemeente om met iemand te bespreken. Ook daar is in voorzien. Gemeenteleden die deze vertrouwenscommissie (nog) niet willen benaderen, kunnen ook terecht bij De Vluchtheuvel. of het Meldpunt seksueel misbruik.

Wat kunt u of kun jij van een vertrouwenspersoon verwachten?
Als jij, man of vrouw, jongen of meisje, slachtoffer bent van seksueel misbruik binnen de kerk kun je rechtstreeks contact opnemen met één van hieronder genoemde vertrouwenspersonen die vanzelfsprekend een geheimhoudingsplicht heeft. Ook als het misbruik al langer geleden plaats gevonden heeft, is het belangrijk dat je erover spreekt. De vertrouwenspersoon luistert, informeert, helpt en begeleidt bij eventuele verdere stappen. Ze volgen jouw tempo, je hoeft dus niet bang te zijn dat er met je verhaal iets gedaan wordt zonder dat je het weet. Je kunt je verhaal vertellen en advies krijgen. Mogelijk is dat voldoende. De vertrouwenscommissie kan je ook helpen om je melding of klacht neer te leggen bij de kerkenraad, De Vluchtheuvel of bij het onafhankelijke meldpunt.

Melding of klacht?
Als je een melding gedaan hebt bij een lid van de vertrouwenscommissie en/of bij het meldpunt misbruik, is dat nog niet hetzelfde als het indienen van een klacht. Als je besluit seksueel misbruik officieel als klacht te melden kan dat bij de kerkenraad, maar (mocht dat een onoverkomelijke bezwaar opleveren) kan je klacht ook ingediend worden via De Vluchtheuvel of het meldpunt seksueel misbruik. Dit kan voor sommige slachtoffers een zware belasting zijn. Toch kan op die manier recht gedaan worden aan slachtoffers. Onafhankelijke deskundigen doen een uitspraak over de situatie en adviseren de kerkenraad om passende maatregelen te treffen.

Deskundige hulp
De gevolgen van misbruik kunnen groot zijn en veel impact hebben op jouw leven. Het kan dan belangrijk zijn om hier deskundige hulp bij te vragen. De vertrouwenspersoon kan je helpen bij het vinden van deskundige hulpverlening. Hieronder vind je zowel de gegevens van de leden van de vertrouwenscommissie als ook van het meldpunt seksueel misbruik.