Gemeente,

Afgelopen dinsdag hebt u kunnen vernemen dat de regering weer verscherpte maatregelen heeft afgekondigd vanwege de hoogoplopende besmettingen en de ziekenhuisbezetting.

Hoewel er godsdienstvrijheid is en de regering (gelukkig nog) geen zeggenschap heeft hoe de kerkdiensten moeten worden ingericht in deze situatie, wil de kerkenraad toch zijn verantwoordelijkheid nemen en alle zaken afwegende de volgende maatregelen nemen.

In het verlengde van de mondkapjesplicht gaan we deze ook weer invoeren. We komen en gaan en verplaatsen ons met mondkapje op zowel rond de kerkdienst als in de week bij verenigingen en catechisaties.

We houden in de contacten dus weer de anderhalve meter afstand aan. We hebben al een kerkdienst per zondag met die ander-halve-meter afstand. Maar ook bij de andere twee diensten is het over het algemeen goed mogelijk om nog een redelijke afstand te bewaren tussen de diverse kerkgangers en tussen verschillende gezinnen. Dit omdat we vanwege de huidige ventilatie (zie ver het bericht over ventilatie onderaan dit bericht) het kerkgebouw tot maximaal 370 leden laten bezetten. De kerkgang is daarnaast verder min of meer een statisch gebeuren en tot nu toe is niet gebleken dat de kerkgang een besmettingshaard vormt. Daarom heeft de kerkenraad besloten de huidige verdelingen voort te zetten, zodat iedereen eenmaal op een zondag een kerkdienst fysiek kan bijwonen. Uiteraard is het mogelijk dat u zich alsnog kunt opgeven voor de anderhalve meter afstandsdienst (rboot@gergemkampen.nl).

Het is gebleken dat vooral het zingen aerosolen verspreidt waarin dus besmette virusdeeltjes kunnen zitten. Voorlopig zullen we daarom de Psalmen beperken tot één vers tijdens de momenten dat er gezongen wordt. Ook is het van belang daarbij ingetogen te zingen. Asaf zal voorlopig niet meer repeteren. Ook zullen we voorlopig niet zingen in de verschillende ruimtes in de Beukelaar bij catechisaties, verenigingen en vergaderingen.

Het zal duidelijk zijn dat alle hygiëne maatregelen van kracht blijven. We verzoeken u ook niet naar de kerk of kerkelijke activiteiten te komen wanneer u twijfelt of u besmet bent vanwege enige verschijnselen die daarop kunnen wijzen en die u bij uzelf waarneemt.

Wat de huisbezoeken betreft: als u het niet aandurft vanwege besmettingsgevaar de broeders te ontvangen, wilt u dat dan aangeven? Dan wordt daarmee rekening gehouden en de afspraak verplaatst.

Kortom:

· huidige verdeling kerkdiensten blijft onveranderd;

· opnieuw mondkapjes gebruiken;

· anderhalve meter afstand voor verenigingen voor 18-jarigen en ouder, inclusief de +16 vereniging;

· een vers per zangmoment in de eredienst;

· hygiëne-maatregelen blijven van kracht;

· bij twijfel tijdelijk niet deelnemen aan kerkelijke activiteiten;

· huisbezoek kan worden afgezegd als u bang bent voor besmetting.

Gemeente, wie had gedacht dat we rond dankdag 2021 weer verscherpte maatregelen moesten nemen? Ook nu blijkt dat alle maatregelen voor uitroeiing van het virus niet zullen helpen als de Heere er niet in mee komt. Laat het ons blijvend gebed zijn dat er weer een tijd mag komen dat we als hele gemeente kunnen en mogen opkomen. Verdiend hebben we het niet, het zal alleen zijn vanwege Zijn onverdiende trouw en barmhartigheid. Ook kracht toegewenst en toegebeden aan allen die de gevolgen van de ziekte nog niet te boven zijn of die rouwen vanwege het verlies van familie en vrienden korter of langer geleden.

De kerkenraad


Ventilatie kerkzaal

Al eerder hebben we u meegedeeld dat we bezig zijn om alvast de ventilatie aan te pakken voor zover de huidige kerkzaal dit mogelijk maakt en het geen kapitaalvernietiging betekent zodra we de totaalaanpak van de kerkzaal ter hand nemen.

WTW-installatie

Een goede ventilatie kan niet zonder een wtw-installatie. WTW in het woord wtw-installatie staat voor ‘warmteterugwinning’. Het idee achter een wtw-systeem is eenvoudig: de warmte van afgevoerde lucht wordt via een warmtewisselaar overgedragen aan koude lucht, die daardoor opwarmt zodat daarvoor minder gas of elektriciteit gebruikt hoeft te worden. Hierdoor kost het minder opwarmenergie.

Afzuiging

Dat betekent dus dat er (voorverwarmde) lucht in de kerkzaal wordt gebracht, maar ook dat de gebruikte lucht wordt afgezogen. Dat gaat dan gebeuren door een afzuiging naast het orgel in de muur aangebracht. Door een goede ventilatie wordt het CO-2 gehalte in de kerk niet te hoog, waardoor een virus weer minder of geen kans krijgt om aanwezig te blijven in de kerkzaal.

Apparatuur plaatsing

Daarvoor moet een flink volume aan apparatuur een plek krijgen, waarvoor we onder andere de kerkzolder (dat is boven het achterste punt van het kerkdak) denken te kunnen gebruiken. Daar zal dan alleen een uitbouw moeten plaatsvinden. En die is vergunningsplichtig. Al met al kan het zomaar gebeuren dat daardoor het geheel pas in mei 2022 gereed kan zijn. De luchtcirculatie werkt dan nog niet optimaal, daarvoor moet de vloer ook aangepakt worden om ventilatiekanalen onder de banken te krijgen. Een betonvloer is daarvoor het beste.

Tussentijds

Dat betekent dat we tot die periode het moeten doen met de huidige ventilator. En om die zo goed mogelijk te laten werken om ophoping van aereosolen te voorkomen, dienen de ramen open te staan, ook al vriest het buiten en ook al tocht het daardoor. Anders loopt het CO-2 gehalte veel te hoog op.

Begrip

U begrijpt: comfortabel zal het niet worden in de kerkzaal, zeker niet als we de winter ingaan. Dit betekent ook dat verzoeken om ramen te sluiten enzovoort niet opgevolgd kunnen worden. Er moet zoveel mogelijk geventileerd worden, ook al is het koud buiten. We zullen ons er op moeten gaan kleden, omdat het mogelijk ook niet zo warm wordt in de kerkzaal als we zouden willen. Hoe een en ander zal uitpakken, weten we nu nog niet. We hopen natuurlijk dat het meevalt met de kou of tocht.

Beukelaar

Hoe zit het dan met de ventilatie in de (zalen van de) Beukelaar? Die vraagt ook de nodige aandacht. De vraag is of het verstandig is om daar iets aan te doen zonder de grondige aanpak zoals voorgesteld in plan B (of B-). Op dit moment geldt ook daar: zo goed mogelijk ventileren. En mocht ergens het CO-2 gehalte echt te hoog oplopen, dan zit er niets anders op dan een kerkelijke activiteit voortijdig te beëindigen.

We hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben ingelicht.

Vragen kunt u richten aan de voorzitter van de bouwcommissie, oud. J. van Es.