De werkzaamheden in De Haven zijn weer volop opgepakt. Het constructie- en installatiewerk is afgerond. Nu volgt de inrichting. We zijn dankbaar voor de vele hulp uit de gemeente. Vakmensen zetten hun beste beentje voor. Met de diverse commissies voor het werk vanuit De Haven hebben we aan tafel gezeten om de plannen concreet te maken. De bedoeling is dat er activiteiten komen waarbij er voldoende in- en uitloop is, zodat het niet een inloop wordt waar mensen uren blijven zitten.

Zoals het er nu uitziet kunnen we rond de kerst open gaan. Dan zal het werk ten behoeve van onze Kamper medereizigers vorm gaan krijgen. Voor die tijd willen we de gemeenteleden de gelegenheid geven om een kijkje te nemen tijdens een ‘Open huis’. Uiteraard kunt u ook nu wel een keer langskomen. Ook buurtbewoners doen dat af en toe. Rond de opening zal er een financiële actie zijn voor dit werk. Maar ook nu kan het al op de rekening van de Gereformeerde Gemeente Kampen NL21 RABO 0331 2000 66 met vermelding De Haven.