Als kerkelijke gemeente houden we twee keer per jaar een diaconale collecte voor ‘De Vluchtheuvel’.
In het verleden betaalde DMZ ‘De Vluchtheuvel’ geheel. Enkele jaren terug is dat losgekoppeld, wat de sociaal-psychisch zorg betreft. Deze zorg moet kostendekkend zijn. De meeste gemeenten zijn met ‘De Vluchtheuvel’ een contract aangegaan ( abonnement op zorg), zo ook wij. Onze leden kunnen op basis van dat contract voor een gereduceerd tarief van ‘De Vluchtheuvel’-diensten gebruik maken.
DMZ betaalt alleen nog de collectieve diensten: denk aan preventieve toerusting, complexe cursussen, signaal-, adviesfuncties naar kerkenraden, etc.
Het vroegere bestuur, nu de raad van toezicht, heeft dan ook een andere rol dan vroeger en zal zich veel vragen moeten stellen zoals: werken we efficiënt, zijn we wel groot genoeg, kunnen we de concurrentie aan met de vrij gevestigden die ook in onze kring zich aanbieden en veelal lagere vaste kosten hebben?
Ook andere kerkverbanden betalen voor afgenomen diensten, of sluiten ook contracten af.
Er is een raad van advies in het leven geroepen die fungeert als toezichthouder voor de primaire taken van ‘De Vluchtheuvel’. Uit elke classis is één afgevaardigde. DMZ houdt toezicht op de collectieve diensten die ‘De Vluchtheuvel’ verleent aan onze kerken.
Wij als kerk betalen € 3,50 per lid/dooplid per jaar, vandaar ook deze collecte hartelijk aanbevolen.

Uw diaconie