Gemeenteleden, wij willen rond de jaarwisseling een nieuwe Gemeentegids uitgeven.

• Op de website van de kerk staat de bijgewerkte ledenlijst (het tweede gedeelte van de Gemeente-gids, bijgewerkt t/m 25 september jl.). Wij vragen u uw gegevens te controleren en onjuistheden door geven.

Gebruikelijk is, dat namen, adres en telefoonnummer en eventueel een e-mailadres worden vermeld, met de toevoeging van het wijknummer. Heeft u bezwaar tegen vermelding in de gids, meld dat dan aan T.A. van der Horst, tel.nr.: 038-3313040; e-mail: facilitair@gergemkampen.nl.

• Aan alle commissies/verenigingen/kringen het dringende verzoek om wijzigingen door te geven van:

– eventuele wijziging van het stukje tekst van uw

vereniging/commissie e.d.,

– de gegevens van de huidige bestuursledenleden/

contactpersonen. Alle wijzigingen kunt u doorgeven aan de Facilitaire commissie: facilitair@gergemkampen.nl, of per telefoon aan T.A. van der Horst.