Voor een aantal groepen wordt de eerste catechisatie-avond verplaatst van maandag 18 naar dinsdag 19 september. De tijden blijven onveranderd. Dat geldt ook voor de plaats (Hoornbeeck College). Het betreft de groepen: 12-jarigen IJsselmuiden en 14-jarigen Kampen en IJsselmuiden (J. Vos) en 13-jarigen IJsselmuiden en 15-jarigen Kampen en IJsselmuiden (H.J. Schilder).

Deze wijziging geldt dus alleen voor de eerste catechisatie-avond. Voor het overige blijft het bewaar-blad van toepassing.