Het deputaatschap heeft mandaat om te adviseren en bezinning te ondersteunen op de vragen van onze tijd in kerk, gezin, jeugd en onderwijs.

Dit betreft de volgende zaken:
· Ondersteuning van gezinnen in de opvoeding, adviseren van de Bonden en verenigingen binnen onze gemeenten.
· Participeren in de C.G.O.
· Kerkelijk begeleiden van onze studerende jongeren met het oog op hun worteling in de gereformeerde belijdenis en onze gemeenten.
· Zorgen voor toerusting van ambtsdragers, ouders en betrokkenen in het onderwijs en gebruik van moderne media daarin.

Het deputaatschap organiseert hiervoor landelijke bijeenkomsten, verstrekt schriftelijk voorlichtingsmateriaal en onderhoudt contact met studentenverenigingen die onze grondslag onderschrijven.
Onlangs is door de deputaten een zeer lezenswaardig klein boekje geschreven met als titel ‘Naar de eis van hun weg.’
U begrijpt dat er middelen nodig zijn om dit mandaat uit te kunnen voeren.

Hartelijk aanbevolen.

Uw diaconie