STORENDE FOUT OP INLEGVEL ONS EIGEN BOUWBLAD

Er is een storende fout in het bericht over de uitslag van de bouwenquête terechtgekomen.

Er staat: 60% was voor a (kerkzaal) en 30% voor b (kerkzaal en De Beukelaar).
Dit is net ANDERSOM:
30% was voor a (alleen kerkzaal) en 60% voor b (Kerkzaal en De Beukelaar).

Hieronder kunt u de gecorrigeerde versie lezen.

De bouwcommissie