Regelmatig komen mensen binnen voor of tijdens de diensten in de Bovenkerk. Het kunnen toeristen zijn of ‘toevallige’ voorbijgangers, die niet van plan waren een dienst te bezoeken. Sommigen blijven de hele dienst, anderen vertrekken weer tijdens de dienst. Het is mooi dat we gasten ook gastvrij ontvangen. De wens van enkele leden was om hier meer aandacht aan te geven. Een vertegenwoordiging van de kerkenraad, de kosters en de evangelisatie hebben hierover overleg gehad. Vanaf zondag 12 november willen we een rij stoelen (links van de hoofdingang, bij het jassenrek) reserveren voor gasten én (doop)leden van de gemeente die voor hen gastheer of gastvrouw zijn. De bedoeling is dat eventuele gasten op hun gemak worden gesteld en een beetje wegwijs worden gemaakt tijdens de dienst. Er zal gezorgd worden voor Bijbels (ook in andere talen), bladen met de indeling van de kerkdienst en evangelisatiemateriaal.

Wie wil als gastheer of gastvrouw meedoen? Je kunt als gezin gewoon bij elkaar zitten in de ‘gasten-rij’. Geef je op bij Johan Schouls, mail: jaschouls@gergemkampen.nl. Er wordt dan een rooster gemaakt.