Ziet, de Mens!

U Vader, gaf uw Zoon over tot in de dood

U Jezus, kwam ongevraagd, in mijne nood

Ik HEERE, verborg me in mijne zonden

U leed, ontving striemen en wonden.

 

‘k zie me dáár staan in mijn ellenden

Niemand, behalve U, die me zo kende

Dan zie ik Heere Jezus, U dáár staan!

Zodat ik, zondaar, vrijuit mag gaan?

 

Niet U, maar ik verdien die straf te dragen

Maar U volvoert Uw welbehagen

De zonde doet me pijn, door uw vergeven

Uw vrede Heere, doorstroomt mijn leven.