De huidige gemeentegids gaat inmiddels twee jaar mee, doorgaans een moment om een nieuwe uitgave voor te bereiden. Omdat de verbouwing en vernieuwing van kerk en Beukelaar ongetwijfeld gevolgen heeft voor de inhoud van de gids, heeft de kerkenraad besloten om de uitgave minimaal een jaar uit te stellen. Overigens is een actuele gemeentegids (met ledenlijst) te vinden op deze site: Ledenlijst – Gereformeerde Gemeente Kampen (gergemkampen.nl). Let op, u moet wel zijn ingelogd met uw account om deze te kunnen downloaden!