Algemene Ledenvergadering

Op dinsdag 20 juni houdt de Groen van Prinstererschool haar Algemene Ledenvergadering van 19.00 uur tot 19.45 uur.

Openbaar gedeelte

We willen u van harte uitnodigen voor de opvoedavond over social media op 20 juni.

TikTok, Snapchat, Instagram… jongeren zijn op allerlei manieren actief op social media. Hoewel uw (basisschool)kind wellicht nog geen smartphone heeft, komt het vroeger of later op allerlei manieren in aanraking met social media. Veel ouders en opvoeders geven aan dat ze kennis over de actuele ontwikkelingen missen en zich verlegen voelen als het gaat om mediaopvoeding.

Daarom hebben we Niek Bakker, jeugdwerkadviseur bij het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC), uitgenodigd om hierover met ons te spreken. Hij zal ons als ouders meenemen in de ontwikkelingen op het gebied van social media en handreikingen geven. Dit alles staat niet op zichzelf, maar wordt in het bredere kader geplaatst van de vraag wat het betekent om onze kinderen op te voeden ‘voor Gods aangezicht’. De mediaopvoeding wordt in het bredere geheel van de (geloofs)opvoeding geplaatst.

We willen u van harte uitnodigen om deze avond aanwezig te zijn. Welkom!

De lezing begint om 19.45 uur

Alle ouders en verdere belangstellenden worden van harte uitgenodigd.

Locatie: Gereformeerde Gemeente te Kampen.

Schoolbestuur Groen van Prinstererschool