Na jarenlange trouwe dienst heeft broeder T.A. van der Horst ons te kennen gegeven zijn werkzaamheden als eindredacteur van ons kerkblad dit jaar te willen beëindigen.

U begrijpt dat de kerkenraad hem node ziet gaan, maar zijn genomen besluit respecteert.

Reden dat de kerkenraad, indien u zich herkent in de onderstaande (onbezoldigde) functiebeschrijving, u (man/vrouw) uitnodigt om te reageren op deze functie.

In hoofdlijnen betreft het een tijdsbesteding van ongeveer zes uur in de twee weken. U

 • onderhoudt de contacten met de vele aanbieders van de kopij vanuit onze gemeente alsook de omliggende gemeenten;
 • onderhoudt contacten met de drukker en maakt afspraken over de planning;
 • werkt nauw samen met de andere leden van de facilitaire commissie om ons kerkblad, de gemeentegids en het jaarverslag tijdig te publiceren;
 • verzorgt het beheer en onderhoud van ons eigen kerkelijk archief.

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een persoon die

 • computervaardig is;
 • zorgvuldig en nauwkeurig kan werken;
 • beschikt over een goed taalgevoel (goede stijl- en spellingsvaardigheid);
 • communicatief vaardig en stressbestendig is;
 • over een ruime mate van flexibiliteit en organisatietalent beschikt;
 • integer omgaat met gevoelige informatie;
 • zich zeer betrokken voelt bij onze Gereformeerde Gemeente(n).

Bent u van mening dat u de geschikte persoon hiervoor bent en onze gemeente op deze wijze wilt dienen, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij onze scriba (scriba@gergemkampen.nl).

Graag zien wij uiterlijk 4 juni uw reactie tegemoet, als u zich herkent in de functiebeschrijving. De kerkenraad neemt alle ingezonden brieven door en benoemt (eventueel na een gesprek) uiteindelijk de persoon voor deze taak/functie.

De kerkenraad