Binnenkort ontvangt u een boekje getiteld ‘Het Woord in huis’. Dit boekje is allereerst bedoeld als handreiking voor (jonge) gezinnen, maar het is zo opgezet dat elk gemeentelid er zijn voordeel mee kan doen. Op een heldere manier wordt het lezen van de Bijbel gestimuleerd. In onze tijd van ontlezing geeft dit boekje praktische handvatten om op een goede manier met het lezen van Gods Woord om te gaan.

De uitgave is geschreven door de werkgroep Gezin in opdracht van de Commissie Statenvertaling. De Generale Synode beveelt het boekje van harte aan.

Deputaatschap Kerk, Gezin, Jeugd en Onderwijs

 

De verspreiding van bovengenoemd boekje willen we op dezelfde manier doen als met het jaarverslag van de kerk. U kunt het dus meenemen zodra het in ‘De Beukelaar’ en kerk bij de uitgangen ligt. Denkt u hierbij ook aan uw medegemeentelid dat niet meer in de kerk kan komen. Neemt u het in dat geval even voor hen mee? Alvast hartelijk bedankt!