Zoals U weet zijn er ook in IJsselmuiden en Kampen veel vluchtelingen gekomen die gevlucht zijn voor het oorlogsgeweld in eigen land.

Ook bij enkele gemeenteleden is opvang gerealiseerd.

Vanuit de kerken is een werkgroep ingesteld die de helpende hand biedt. Te denken valt aan: zoeken van huisvesting, eerste levensonderhoud regelen, ophalen van mensen uit bv. Polen. Medische zaken vragen aandacht, maar ook scholing van kinderen. En ook belangrijk: het zoeken naar tijd invulling en werk. Onze gemeente heeft zich bij deze werkgroep aangesloten, diaken Vos is coördinator/aanspreekpunt.

U begrijpt dat dit alles hoge kosten met zich meebrengt. Komende zondag 15 mei hopen we de diaconale collecte dan ook hiervoor te bestemmen.

Nu reeds dank voor uw inzet en gaven. Maar ook uw gebed voor dit werk is nodig; misschien wel het belangrijkste diaconale werk.

We willen u ook wijzen op de website die in de lucht is: www.hulp4oekraine.nl /ijsselmuiden / kampen en waar men voor praktische vragen terecht kan: info@hulp4oekraine.nl.

Uw diaconie