Voor de zomervakantie hebben we in nr. 1 van Ons EigenBouwblad verteld wat de uitslag was van de eerste peiling en wat de bereidheid was om bij te dragen in de (ver)bouwkosten. Ook is toen meegedeeld dat de kerkenraad zich gaat inzetten voor plan b (aanpak van zowel de kerkzaal als De Beukelaar), tenzij zou blijken dat we de benodigde financiën niet helemaal bij elkaar krijgen.

We hebben toen ook aangekondigd dat er voor de definitieve peiling plaatsvindt in een vergadering er nog info-momenten zouden komen.

De datum van de avondvergadering is 7 oktober. Wilt u die datum zoveel mogelijk vrijhouden? Over hoe we een en ander precies willen gaan vormgeven (ook afhankelijk van wat dan de corona-afspraken zijn) wordt nog nagedacht en u wordt tijdig daarover geïnformeerd.

De informatiemomenten waarop u nog vragen kunt stellen en in gesprek kunt gaan met bouwcommissieleden zijn als volgt:

Vrijdag 24 september van 14.00-16.30 uur en van 19.00 tot 21.00 uur.

Zaterdag 25 september van 11.00 tot 13.00 uur.