Beste gemeenteleden,

We mogen dankbaar zijn dat we vanaf zondag 5 juli weer met meer mensen in de kerk mogen komen. Daar hebben we allemaal naar uitgezien. Wat zullen we ‘het weer opgaan naar de kerk’ weer meer zijn gaan waarderen! De onderlinge samenkomsten waartoe Gods Woord ons oproept, mogen weer beginnen. De Heere alleen zij dank en eer!

De coronacommissie is nagegaan hoeveel personen we kunnen herbergen in de kerkzaal, uitgaande van de anderhalve-meter maatregel. Op grond daarvan gaan we wijken uitnodigen per dienst. DIT BETEKENT DAT U NIET MEER HOEFT TE BELLEN OM UW VAKANTIE OP TE GEVEN OF TE MELDEN DAT U VOORLOPIG NIET KOMT OF JUIST WEER WEL. U kijkt gewoon wanneer uw wijk aan de beurt is, en dan beslist u voor uzelf of u wel of niet komt.

Op zondag 5 juli waren de wijken 2 en 9 uitgenodigd.

 • Wilt u in schema kijken tussen welke tijden uw wijk verwacht wordt; dat kan zijn tussen 9.00 en 9.15 uur of tussen 9.15 en 9.30 uur. ’s Middags tussen 15.00 en 15.15 uur of tussen 15.15 en 15.30 uur.
 • In tegenstelling tot wat is afgelezen, hoeft u geen briefje mee te nemen.

Vervolgens worden er elke dienst 2 of 3 wijken uitgenodigd. Dit wordt ook in OEB aangegeven en op de site gepubliceerd. De grootte van de wijken is nogal verschillend, dus we hebben gezocht naar vergelijkbare aantallen per dienst. Met de huidige verdeling kunt u van de 5 kerkdiensten er 1 bijwonen. Een paar weken na de vakantie evalueren we of we op dit aantal moeten blijven zitten, of dat we moeten verminderen of dat we de frequentie kunnen verhogen.

Nog enkele aandachtspunten.

 • Om alles in goede banen te kunnen leiden word(t)(en) de wijk(en) op een bepaald tijdstip verwacht, zie schema onder.
 • Wacht buiten of in de hal tot u geroepen wordt. Neem zowel bij aankomst als bij vertrek de anderhalve meter afstand in acht.
 • Aanmelden bij een (hulp)koster die uw naam en adres afvinkt op de wijklijst en vraagt met hoeveel personen u aanwezig bent (registratieplicht). De hulp(koster) vraagt ook of uw gezondheid aanwezigheid toelaat (verplichte gezondheidscheck; zie onder).
 • Handen desinfecteren bij de betreffende zuil.
 • Garderobegebruik is niet mogelijk; eventuele jassen meenemen naar de kerkzaal.
 • De aanwijzing opvolgen waar u kunt zitten, graag zonder discussie. Een verkeerde indeling maakt mogelijk dat we leden moeten terugsturen, omdat de aanwijzingen niet worden opgevolgd. Gereserveerde plekken zijn, gezien het systeem van de plaatsindeling, voorlopig vervallen.
 • Gezinnen zitten bij elkaar. Als men gesplitst gaat zitten of bij vrienden, kost dat weer extra plaatsen en moeten we mensen terugsturen. Verkering: maak een keuze bij welke gezin je gaat zitten.
 • Als gezin kom je tegelijk binnen.
 • In principe geen toiletgebruik.
 • Tot nadere mededeling wordt in de kerkzaal niet gezongen. We kiezen voor maximale veiligheid (al hebben we niet alles in de hand), zeker zolang het advies nog negatief is. Hoe moeilijk we dit ook vinden.
 • Er is geen collecte in de kerkzaal. Graag via GIVT of de bankrekeningen.
 • Aan het einde van de dienst gaat u na de zegen weer zitten en wacht u op de instructies van de koster(s) om de kerk weer te verlaten.

Wat betreft de ventilatie in de kerk het volgende. De commissie heeft een onderzoeksrapport op laten stellen. Daaruit blijkt dat er in de kerkzaal niet meer besmettingsgevaar is dan ergens anders. De ventilatie voldoet geheel bij  het aantal bezoekers waarmee we nu  gaan werken

De verdeling is als volgt:

Nieuwe wijkverdeling kerkbezoek  t/m 16 augustus

Datum aankomst wijk aankomst wijk aankomst wijk
zondagmorgen 26 juli 9:00 uur wijk 2 9:10 uur wijk 6 9:20 uur wijk 10
zondagmiddag 26 juli 15:00 uur wijk 9 15:10 uur wijk 11 15:20 uur wijk 12
zondagmorgen 2 augustus 9:00 uur wijk 3 9:10 uur wijk 4 9:20 uur wijk7
zondagmiddag 2 augustus 15:00 uur wijk 1 15:10 uur wijk 5 15:20 uur wijk 8
zondagmorgen 9 augustus 9:00 uur wijk 2 9:10 uur wijk 6 9:20 uur wijk 10
zondagmiddag 9 augustus 15:00 uur wijk 9 15:10 uur wijk 11 15:20 uur wijk 12
zondagmorgen 16 augustus 9:00 uur wijk 3 9:10 uur wijk 4 9:20 uur wijk7
zondagmiddag 16 augustus 15:00 uur wijk 1 15:10 uur wijk 5 15:20 uur wijk 8