Velen uit de gemeente hebben hun betrokkenheid getoond om een inloophuis in Kampen te realiseren. We zijn dankbaar dat de aankoop van het pand, Oudestraat 230, door kan gaan. De onderhandeling en het technisch onderzoek hebben enige tijd gevergd, maar nu is het toch zover. Velen van u hebben toegezegd het project te steunen met giften en menskracht. Hartelijk dank daarvoor!

De kosten van de aankoop, het technisch herstelwerk en gereedmaken van de locatie zijn begroot op €120.000. Mooi te vermelden dat het beduidend lager is dan oorspronkelijk gedacht, vanwege het gunstige aankoopbedrag. We hopen zo spoedig mogelijk aan de slag te gaan met het herstelwerk en het klaarmaken van de inloop. Hoe we het gaan aanpakken hoort u binnenkort. Uiteindelijk is het doel om op deze plek Kampenaren te ontmoeten om hen in aanraking te brengen met het Woord van God ook door praktisch dienstbetoon

We hebben een naam bedacht: De Haven

Het idee achter deze naam:

– haven heeft iets van thuiskomen, maar heeft ook een openbaar karakter

– ligging bij de IJssel maakt het beeld nog duidelijker

Wilt u uw financiële steun geven, dan kan dat op de rekening van de Gereformeerde Gemeente Kampen met vermelding INLOOP.