De afgelopen 2 jaar is de IT commissie bezig geweest met het benaderen van gemeenteleden die gebruik maken van de kerktelefoon. Wij hebben vervolgens bij een heel aantal van deze leden een nieuwe kerktelefoon, het zo genoemde Lukaskastje, kunnen installeren. De IT commissie stopt vanaf heden met het actief benaderen van gemeenteleden voor dit doel. Het kan daardoor zijn dat u misschien niet benaderd bent terwijl u wel een nieuwe kerktelefoon had willen ontvangen. In dat geval adviseren wij u om contact op te nemen met de koster. Hij zal uw naam dan doorgeven aan ons.

De IT commissie